Onze spiritualiteit
Paulus Afdrukken E-mailadres

een frisse kijk op mensen

In de dienst van zondag 11 november stonden we o.a. stil bij een aantal vrouwen uit het slot van Paulus’ brief aan de gemeente in Rome.
Dat lijkt minder interessant dan de voorafgaande hoofdstukken.
Paulus bestrijdt ongelijkheid en verdeeldheid van mensen in de gemeente.
Voor hem zijn mensen gelijk in de gemeente ongeacht rijkdom of armoe, werknemer, werkgever, (slaaf of vrije) man of vrouw, autochtoon of allochtoon (Jood of niet-Jood, de zgn. ‘heiden’). Vertaling en kerkelijke traditie hebben dat echter onder tafel geveegd.


Febe: van beschermster en leidster tot hulpje
Opvallend zijn de vrouwen die Paulus noemt.
Het is allereerst Febe die de brief van hem waarschijnlijk naar Rome heeft gebracht.
Febe staat in dienst van een huisgemeente in een arm deel van Korinthe.
Een vrouw die koffie zet? Nee, bedoeld is een vrouw die iedereen helpt en terzijde staat. Vermoedelijk is zij de spil in de gemeente, voorloopster van de latere diakenen. Zij is velen en ook Paulus tot steun geweest, zo lezen we.
Hoezo steun? Maakte zij de bedden op als de heren apostelen langs kwamen of verzorgde zij dan de warme maaltijd? Ongetwijfeld deed zij dat allemaal óók. Maar uit de oorspronkelijke tekst valt op te maken dat zij de aanvoerster, de  beschermster, de patrones was. Paulus kon bij haar uithuilen waar hij vaak reden voor had. Een sterke en bijzondere vrouw moet zij zijn geweest.

Van het echtpaar Prisca en Aquila zien we dat de vrouw als eerste wordt genoemd. Dat was ongebruikelijk. Het tekent haar betekenis voor Paulus. Waarschijnlijk ook een sterke en bijzondere vrouw.  

Junia: vrouwelijke apostel tot man omgebouwd
Ook komen we Andronikus en Junia tegen. In de vroege kerk waren zij  vanzelfsprekend een echtpaar. Maar in de vroege Middeleeuwen is dat veranderd. Junia werd een man in plaats van een vrouw. Zo zag Luther dat ook. En zo komen we ze tegen in de (NBG) vertaling tegen:
‘mannen onder de apostelen in aanzien’.
Waar komen die mannen vandaan? Waarschijnlijk uit de gegroeide kerkelijke overtuiging dat alleen mannen apostel konden zijn. Maar uit de dagen van Jezus zijn alleen vrouwelijke Junia’s bekend en zijn mannen met die naam nooit gevonden. En zo verdween de vrouwelijke apostel uit de bijbel. De Grieks Orthodoxe kerk gedenkt haar jaarlijks met ere op 17 mei.

In crisistijd
Nadat Paulus een visioen had gehad van Jezus zag hij een nieuwe wereld opengaan waarin plaats was voor álle mensen. In de huidige tijd van crisis staat zijn visioen extra onder druk.
Maar dat evangelie blijven we lezen om uit te leggen en te leven.


Terug naar Onze Spiritualiteit


 
«StartVorige12345678910VolgendeEinde»

Pagina 5 van 13