Afdrukken E-mailadres

Uit de gemeente
Over legaten en een erfenis. De bijdrage van gemeenteleden, ‘Vrienden van de Vredeskerk’ en sponsors blijft basis voor een gezonde toekomst.
Warme verbondenheid met de Vredeskerk
Twee legaten
Onlangs ontvingen we bericht over het legaat van mevr. Louise Augusta Wilhelmina Amalia den Turk (Loes) die overleed op 5 oktober 2008. Haar zus,
mevr. Agatha Anthonia den Turk (Agaath) overleed op 17 oktober 2008. Loes was de Vredeskerk altijd zeer dierbaar. Lange tijd verzorgde zij de kaartenbak voor de ouderlingen. In haar laatste wilsbeschikking kwam deze warme verbondenheid tot uitdrukking. Haar jongere zus Agaath volgde haar voorbeeld. We zien deze legaten als een belangrijk teken van steun voor de toekomst van de kerk in deze tijd. We gedenken hen in dankbaarheid.

Een erfenis
Op 15 juni overleed de heer Frans Abraham de Jong. We ontvingen bericht dat hij zijn nalatenschap heeft bestemd voor de Vredeskerk. Daarmee kwam tot uitdrukking hoe groot en hoe belangrijk zijn verbondenheid met de kerk altijd is geweest. Velen uit de gemeente zijn hem tot steun en hulp geweest, sommigen zelfs tientallen jaren. De kerk werd hem tot familie nadat het goede contact met eigen familie voor hem niet haalbaar bleek. We aanvaarden deze erfenis in dank en hopen dat dit ook een goede bijdrage mag zijn voor de toekomst van de kerk op Zuid.

De jaarrekening 2011
- Inkomsten
Inmiddels ontvingen we ook de jaarcijfers over 2011 in concept. Ook daaruit blijkt weer de grote verbondenheid van veel gemeenteleden die zich vertaalt in een jaarlijkse bijdrage.
- Uitgaven
Vorig jaar is er veel gedaan aan onderhoud van het gebouw, en gemeenteleden hebben daar veel voor gegeven.
Volgens de landelijke regeling mag de opbrengst van de verkoop van de oude Vredeskerk alleen gebruikt worden voor een deel van de werkzaamheden van ds. Maat, terwijl de rente voor de lopende rekening gebruikt mag worden.

Inkomsten uit legaten mogen aangewend worden voor bijzondere zaken die buiten de gewone begroting liggen.
De directe bijdragen van gemeenteleden, ‘Vrienden’ en sponsors zijn en blijven altijd de enige echte basis voor de gezondheid en de toekomst van de gemeente.
Alle vaste en alle nieuwe gevers hartelijk te bedanken voor hun bijdragen.