PDF Afdrukken E-mailadres

Op weg naar Pasen
bezinning op de schepping


dag 1: het Licht

Een vriendelijke blik maakt je blij,
een goed bericht geeft je weer moed.
(Spreuken 15: 30)


Zegen ons met een ruim hart
en een open oor
om lief te hebben
zorg te dragen
leven te delen

                                       


dag 2: het water

Luister naar mijn woorden:
Bouw een huis voor mensen dat bestand is tegen storm en watervloeden.
Een huis op de rots gebouwd.
(naar Matteüs 7: 24 - 27)

Geef ons de kracht èn de wijsheid om geweld te keren
en ons aandeel in de afbraak van de Schepping te verminderen.

dag 3: het groen

En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet - dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. (Matteüs 6: 28 en 32)


Gij hebt ons geplaatst op deze aarde
met zijn bloemen en vruchten
zijn rijkdom aan gewassen.
leer ons dat alles met liefde en respect
te verzorgen en gebruiken
dag 4: zon, maan en sterren

Dit zegt de HEER:
De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen?
En wat zou mij als rustplaats dienen?
(Jesaja 66: 1)

Help ons om actief in het leven te staan, maar ook om ruimte te scheppen voor rust . .


dag 5: de vogels en de vissen

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? (Matteüs 6: 26)

Dat er ruimte van leven en vrijheid mag zijn voor wie zich opgesloten weet
in de gevangenis
in werkloosheid
in zorgen
in eigen gelijk
in zelfbeklag
in welvaart
in verplichtingen
in verslavingen..


dag 6: mens en dier

Zie uw Koning komt tot u . . . een redder, zegevierend, zonder macht of geweld . . . op een ezelsveulen
(naar Zacharia 9: 9)

Laten we bouwen aan een wereld die niet is gebouwd op geweld,
en laat mij in mijn eigen omgeving daarmee beginnen.

Pasen

schepping met nieuwe ogen:

Sta op

er is toekomst

er is leven

ook voor jou

durf te leven

en heb vertrouwen


Terug naar Onze spiritualiteit