Kerk als goed doel

 • Tijden veranderen
  Er verandert veel in de samenleving. Veel kerken zijn stilzwijgend verdwenen. We zien echter ook dat juist bij ingrijpende momenten in het leven en in de samenleving de kerk belangrijk is. Velen die niet of nauwelijks meer naar de kerk gaan zoeken dan rust en steun bij de kerk.

 • De wijkgemeente verandert
  In onze wijkgemeente is veel gebeurd. De grote Vredeskerk is verkocht en met veel enthousiasme is er een nieuwe start gemaakt in de kleine Vredeskerk als nieuw kerkelijk centrum.
 • De financiën van de wijkgemeente
  Té veel mensen denken dat de kerk rustig zal blijven bestaan zoals het altijd is geweest. Maar dat is niet zo, zeker niet in de stad. De uitdaging is daarom des te groter om in nieuwe eenheid van kerken samen nieuwe wegen te zoeken. Tégen de huidige ontwikkelingen in. Een zichtbare levende kerkgemeenschap. De basis daarvoor moet komen uit zgn. ‘levend geld’: de bijdrages van gemeenteleden en anderen.
 • De kerk moet blijven
  Wij vinden dat de kerk in deze tijden van ingrijpende veranderingen niet verder mag verdwijnen in onze samenleving. Daarom zijn we blij met de groeiende groep van vrienden van onze kerk die ons steunen en die waarderen wat we doen.
  Iedere bijdrage is zeer welkom op rekeningnummer NL96FVLB0225327252 tnv PG Rotterdam-Zuid inzake wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.