Opstanding Afdrukken E-mailadres

De opstanding afgebeeld


De opstanding zelf vinden we in de evangeliën niet beschreven. De eerste afbeeldingen laten dan ook vaak alleen de vrouwen bij het graf zien.

   

                                                  
Pas in de Middeleeuwen zien we Christus letterlijk uit het graf stappen. Dat is waarschijnlijk ontstaan door uitvoeringen op het toneel.
In de kerk van Naarden zien we dat de verrezen Christus staat voor het gesloten graf. Hij heft de rechterhand op als een gebaar van zegen. De romeinse soldaten slapen nog, de vrouwen staan op de achtergrond.


Opmerkelijk is de afbeelding die ernaast staat uit het Oude Testament. We zien daar Simson afgebeeld die de deuren van een stadspoort op zijn rug draagt. Het verhaal speelt in de hachelijke tijd van het ontstaan van het joodse volk. Het is de tijd van de zgn. Richteren en vijanden zijn er overal. De merkwaardige figuur Simson gaat bij een hoer op bezoek en om hem niet te laten ontsnappen zijn de poorten van het stadje Gaza gesloten. Simson tilt die zware deuren uit hun hengsel en breekt zo naar buiten ( Richteren 16: 1-3).
Een verbeelding van de opstanding in het Oude Testament.

Met deze verbeelding wordt de betekenis van Pasen verbreed: uitbreken uit alles wat ons als mensen beklemmen kan en gevangen kan houden. Pasen gebeurt nog iedere dag waar mensen wegen van nieuw leven en vrijheid vinden. Als eerste overwinnaar in dat gebeuren zien we Jezus afgebeeld met een overwinningsvaan in zijn hand.
Wij worden uitgenodigd Hem te volgen in geloof en vertrouwen.Afbeeldingen: fragment van een muurschildering in het kerkhuis van Doura-Europos, ca. 250 en uit de grote kerk in Naarden

Overgenomen uit Kerk op Zuid 9 maart 2009


Terug naar Onze Spiritualiteit