Onze spiritualiteit
Het goede in het menselijk hart Afdrukken E-mailadres

Europese jongeren naar Rotterdam

Aan het einde van dit jaar brengt de kloostergemeenschap van Taizé tienduizenden jongeren naar Rotterdam.


Voor al die jongeren wordt onderdak bij mensen thuis gezocht in Rotterdam en omgeving. Gevraagd wordt om kerken beschikbaar te stellen om samen met hen vieringen te organiseren. Een uniek gebeuren.
In het komende jaar zult u hier ongetwijfeld nog veel meer over gaan horen. Wanneer de ruimte dat toelaat zullen we in latere nummers meer aandacht geven aan de bijzondere wijze van Christelijk geloof die vanuit Taizé de wereld rond klinkt.


Ieder jaar verschijnt er een soort bezinningsbrief, geschreven door een aantal broeders die daarvoor een aantal weken in een bepaald land zijn. Vaak ontmoeten zij daar mensen in arme en achtergestelde situaties. De brief voor 2010 werd geschreven vanuit China. Hieronder een aantal citaten om een indruk te geven van Taizé.


Over de ontmoetingen werd vanuit China geschreven:
‘Wanneer onze communiteit ontmoetingen voor jongeren organiseert in de grote steden, op de verschillende continenten, als etappes van ‘de pelgrimage van vertrouwen op aarde’, nodigen wij duizenden families uit om in hun huis één of meerdere jongeren te ontvangen die ze niet kennen en van wie ze misschien niet eens de taal spreken. En we zien dat er weinig dingen nodig zijn om het goede in het menselijk hart boven te halen’.


Brief uit China
Met enkele broeders hebben we drie weken in hun midden doorgebracht. Weken waarin we zijn overladen met gastvrijheid.
Een jongere legt aan ons uit: 'De Chinese ziel heeft altijd in de hemel geloofd, in een hiernamaals. De decennia die achter ons liggen hebben de waarden die in onze traditie kostbaar zijn, vooral het zoeken naar harmonie en het respect voor ouderen, niet uitgewist. In deze afgelopen jaren is het leven er materieel gezien gelukkig op vooruit gegaan. Maar tegelijkertijd ervaren veel mensen spiritueel een leegte en zijn ze op zoek naar een zin in het leven. Steeds meer jongeren keren in deze tijd terug naar de religie, vooral in de grote steden.'
Vanuit deze ontmoeting werd een brief geschreven die bij de jongerenontmoeting in Poznan in Polen uitgangspunt van bezinning was.


In ieder mens een verlangen
Het menselijk hart stroomt over van een drukte van verlangens en ambities: wij willen zoveel dingen, soms zelfs tegenstrijdige. Maar we weten ook dat we niet alles kunnen doen en alles kunnen hebben. Dit besef hoeft in geen geval te leiden tot een triest berusten, het kan ons juist bevrijden en ons helpen om luchtiger te leven. ….
Wanneer we besluiten welke verlangens er op de eerste plaats komen, en luisteren naar wat het diepste in ons woont, dan is dat al een manier om naar God te luisteren. God spreekt ook tot ons in onze diepste verlangens. Het is aan ons zijn stem te horen tussen alle innerlijke stemmen.


Mensen: één familie
Ondanks de grote culturele verschillen die barrières kunnen creëren tussen de continenten, vormen alle mensen één enkele familie: ons bezoek aan China heeft deze overtuiging versterkt. Wat onze cultuur, onze leeftijd of onze geschiedenis ook is, wij hebben een verlangen met elkaar gemeen, een dorst naar het leven in alle volheid.
De Bijbel komt vaak terug op deze dorst. Zij ziet deze als iets waarmee God ons getekend heeft en waarmee Hij ons naar Hem toetrekt. ….Zij kan in ons worden tot een brandende liefde voor Hem die ons bevatten altijd overstijgt….. Christus … brengt ons in verbinding met de heilige Geest, een onzichtbare aanwezigheid die ons trekt naar de volheid van God.


De broedergemeenschap in het Bourgondische
dorpje Taizé trekt jaarlijks honderdduizend
jongeren die een week lang mee kunnen gaan
in het ritme van de broeders. Ze zingen, doen
aan Bijbelstudie en voeren gesprekken over spiritualiteit. 
(aldus Trouw)


In de vierde eeuw bezong Gregorius van Nazianze het mysterie van God: 'U, boven alles, hoe kunnen wij U een andere naam geven? Welke hymne kunnen wij tot U zingen? Geen enkel woord kan U tot uitdrukking brengen… Het universele verlangen, het gekerm van ons, smacht naar U.'


Als kerk en geloof op hun retour zijn

Herboren spiritueel verlangen
Terwijl het geloof uit veel samenlevingen lijkt te verdwijnen wordt een spiritueel verlangen herboren. Het is aan ons om het geloof dat ons doet leven, voor anderen toegankelijk te maken door juiste en eenvoudige woorden te vinden.


Wie zegt er: God houdt van jou?
Veel kinderen zijn opgegroeid zonder dat iemand hen ooit heeft gezegd dat God van hen houdt. Welke jongeren zullen één of enkelen van hen vergezellen op de weg van het geloof?


Geloof naar de achtergrond verdwenen
Er zijn er die met het volwassen worden hun band met de christelijke gemeenschap verliezen. Vaak gaat het niet om een bewuste keuze, maar om een samenloop van omstandigheden die het geloof naar de laagste prioriteit verwijzen. Hoe kunnen vrienden elkaar helpen om de band met de lokale geloofsgemeenschap te hernieuwen?


Volwassen worden in geloof
Soms komt het voor dat er een afstand ontstaat tussen de kennis op het gebied van het geloof en de kennis verkregen op ander gebied. Een geloof dat is blijven steken bij de uitdrukkingen die men leerde in de kindertijd zal moeilijk het hoofd kunnen bieden aan de vragen die de volwassene zich stelt. Wij vinden geluk wanneer we wat dat we verstaan van het mysterie van het geloof op elke etappe van ons leven verdiepen.


Geloven overal
Het geloof betreft niet alleen een religieuze ruimte. Niets dat betrekking heeft op de kwaliteit van het leven kan ons onverschillig laten. Wetenschappelijk onderzoek, artistieke expressie, een politieke betrokkenheid of lidmaatschap van een vakbond of vereniging, kunnen een manier zijn om God te dienen. Studeren of onderwijzen, je ondernening leiden met medemenselijkheid, je toewijden aan je familie, je vriendschappen uitbreiden, dat alles kan de komst van het koninkrijk van God voorbereiden.


Zorg om de ene wereld
Ons laten doordringen van de dorst naar God maakt ons niet los van de zorgen van de wereld om ons heen. In tegendeel, deze dorst zet ons ertoe aan om hemel en aarde te bewegen zodat anderen kunnen genieten van het goede van de schepping en plezier in het leven vinden …


Veel initiatieven van samen delen liggen binnen ons bereik: ondersteunende netwerken ontwikkelen; een solidaire economie bevorderen; immigranten ontvangen; reizen om zo van binnenuit andere culturen en menselijke situaties te begrijpen; verbanden tussen steden, dorpen of kerkgemeenschappen promoten om diegenen te helpen die dat nodig hebben; nieuwe technologieën op de juiste wijze gebruiken om ondersteunende banden te ontwikkelen…
We moeten oppassen dat we ons niet laten overweldigen door een pessimistische kijk op de toekomst door ons te richten op slecht nieuws …

Samenstelling: ds. Johan Maat


Dit artikel verscheen in januari 2010 in Kerk op Zuid in verband met de komende Europese jongerenontmoeting van Taizé in Rotterdam.


Terug naar Onze Spiritualiteit

 
«StartVorige12345678910VolgendeEinde»

Pagina 2 van 13