Onze spiritualiteit
Afdrukken E-mailadres

‘Waar is wijsheid, waar is inzicht? ‘

23 september 2012: afsluiting Vredesweek - viering in de Kruisvindingkerk

Lezingen in verkorte weergave:

Job 28:
De mens verdrijft de duisternis, hij dringt door tot in het binnenste der aarde... tot aan de steen van diepst verborgen donkerte. In de rotsen hakt hij tunnels uit en zijn oog ontdekt hun kostbaarheden.
Maar de wijsheid – waar moet je haar zoeken, en het inzicht – waar is het te vinden?
Geen sterveling kent de weg erheen. Maar God kent haar wegen en Hij weet waar ze verblijft. Hij peilde en doorgrondde haar. En Hij sprak tot de mens: ‘Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad mijden – dat is inzicht.’


Overal wordt gespeurd naar schatten diep verborgen in
de aarde. Een speurtocht naar economische winsten.

Lukas 12
Iemand uit de menigte zei tegen hem: “Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!” Maar Jezus antwoordde: “Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?” Hij zei tegen hen: “Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft”.
En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?”


Ergens tussen de arme Job en grote welvaart in 
We lezen over de arme Job en over een rijke man.
Ergens daartussen zitten wij allemaal.
De één wat dichter bij Job, de ander wat dichter bij de rijke man of vrouw.

Van voedselbank tot arme mijnwerker
Job is alles kwijtgeraakt, ziek van ellende. Job is ook wellicht onder ons, we kunnen hem tegenkomen bij de voedselbank. Velen zullen zich als Job liefst niet laten kennen en ondergaan hun ellende in stilte. Als Job zijn ook de miljoenen mensen in mijnen en open groeves aan het overleven. De winst van de edele metalen en grondstoffen die zij delven gaat naar anderen. Het gebruik ervan is vooral voor de rijkere landen. Zijzelf blijven arm en uitgebuit en zonder toekomst. Dat is de permanente on-vrede waarvoor vanmorgen onze aandacht wordt gevraagd.  
 

Job: waarom deze ellende?  
Zeven dagen zitten drie vrienden zwijgend bij Job. Dat is prachtig: gewoon aanwezig, geen goedkope troost enz. Maar daarna komen de vragen: waarom deze ellende? Het moet toch ook wel eigen schuld zijn! Wat heb jij op je geweten? Waarin ben jij tekortgeschoten?
Job houdt vol dat hij deze ellende niet heeft verdiend. Hij houdt vast aan het goede dat hij             Job in zijn ellende met vrienden die hem afwijzen, altijd heeft gedaan. Laten we hopen dat veel mensen dat van Job mogen leren. Ieder mens zal     naar een schilderij van William Blake  tekortschieten. Maar houdt vast aan het goede dat je wél hebt gedaan. Zoek de kracht en                                                              het positieve in jezelf. Zoek jouw ‘fierheid’ om met vrouwelijke mystici te spreken.

De ontdekkingsreiziger in het boekje Job

Het leven is een uitdaging, ga die aan, zo schreef zij ook.
Over die uitdaging schrijft Job 28, een heel apart hoofdstukje te midden van 41 andere hoofdstukjes.
Alles is door God geschapen, zong het koor, maar bovenal schiep hij jou. Aanvaard jouw deel, laat het niet gaan; er valt veel te doen. Daarom maakte Hij jou.
De mens is ontdekkingsreiziger in Gods schepping, brengt naar het licht wat diep verborgen is.
De ontdekkingen gaan door, dat past de mens. Nieuwe medicijnen, nieuwe tablets… Het leven is een uitdaging, neem die aan. Maar waar is de wijsheid, waar het inzicht?
Wijsheid is het om ook je grenzen te weten. Dat je méns bent, deeltje in Gods schepping. Heb dan ontzag voor jouw Schepper, de Onzienlijke, de Verborgene. Dát is wijsheid. En het kwaad te mijden, dat is inzicht.

Die wijsheid en dat inzicht ontbrak bij de man uit de gelijkenis van Jezus. Die rijke man met zijn hebzucht doet denken aan de westerse cultuur. En aan al die samenlevingen met een kleine bovenlaag van rijkdom en macht. Hoe groter bezit hoe groter de hebzucht soms kan zijn, de angst en bezorgdheid kwijt te raken.

Erfenissen: vaak een bron van ellende

Bij Jezus gaat het om het verdelen van de erfenis. Tot op vandaag zijn erfenissen soms een aanleiding tot veel ruzie en narigheid in families. In Jezus dagen was het ideaal dat erfenissen niet werden opgesplitst en verdeeld. Het ideaal was dat alles bewaard bleef in de gezamenlijke familie. ‘Hoe liefelijk en goed is het wanneer broers in één huis samenwonen’, zingt psalm 133. Jezus ziet de hebzucht en wijst die af.

De failliete handel in morgen, overmorgen en daarna
We zouden deze gelijkenis ook in breder verband kunnen verstaan. Samen hebben we als mensen de erfenis van onze aarde. Wij erven van onze voorouders, onze kinderen van ons. Zo is het altijd geweest. 


Schaduw van geld: windhandel

Maar toenemende rijkdom, groei en welvaart heeft mensen enkele jaren lang volledig verblind. Er begon een enorme handel in ‘toekomst’.
Toekomst die wij niet bezitten en niet in onze hand hebben. Banken gaven extra hypotheek want alles zou toch meer waard worden. Zij gaven extra op grond van morgen, overmorgen en daarna. De grondstoffen van de aarde, de noodzakelijke voedingsmiddelen werden voor over maanden later gekocht voor de prijs van vandaag om later de stevige winsten op te strijken.

Nu zien én ervaren we de rampzalige gevolgen van die handel in toekomst. Die hebzucht die morgen, overmorgen en daarna dacht te kunnen bezitten. Dom, oliedom.
Waar was de wijsheid van zoveel intelligente politici, economen en handelaars? Zij ruilden het mijden van het kwaad in voor de kortzichtigheid van de hebzucht. De onvrede is toegenomen, de vrede verder weggeraakt.

Bewaar jouw kracht en fierheid

Wij kunnen deze ellende niet zomaar oplossen. Net zomin als de uitbuiting in al die mijnen bij de hebzuchtige krachten van macht, winst en welvaart. Maar we kunnen wel onze houding bepalen in deze on-vrede.
Laat je niet in de put praten door mensen die willen weten wat je verkeerd hebt gedaan. Maar bewaar jouw kracht en fierheid. Houdt vast  aan en houdt oog voor het goede dat je hebt gedaan, de warmte, de zorg, de liefde, de inzet die je wel hebt betoond.

De taal van geloof in liederen
Houd vast aan de wijsheid: ontzag voor God. Of, zoals we zullen zingen: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen vind eenmaal vrede, zal geluk zien, en engelen zullen jou dragen.’  

Zoek het juiste inzicht: mijd het kwade. Of beter nog met de woorden van dat liedje dat we                  Schaduw van kruis: nieuw leven            als kinderen met de kinderen zongen: ‘als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria’. 

We wensen het ook de kinderen in Soweto voor wie we enige hulp willen inzamelen.

Het is het geloof ‘dat voor elke regeldruppel die valt er een bloem groeit’, dat is:  ‘het vuur van Jezus’, zoals het koor zingt.

En ‘laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven ‘, zoals we bij de opening van de viering zongen. Dat is de ware eucharistie, letterlijk: dankzegging, voor iedere dag.
Het opent de toekomst voor de ware oecumene.
Opdat er leven zal zijn.


Het leven is een oecumene die alles met alles verbindt
een glimp van GodOm met de woorden van moeder Teresa te eindigen:

Het leven is kostbaar, verwoest het niet.
Het leven is leven, vecht ervoor!moeder Teresa vanuit het leven in Calcutta te midden
van eindeloos veel mensen als Job


Leven is een kans

Leven is een kans, profiteer ervan.
Leven is mooi, bewonder het.
Het leven kan zegen zijn, beproef het;
het is ook een droom, verwezenlijk die.
Leven is een uitdaging, neem die aan.

Het leven is een plicht, vervul die;
maar ook een spel, speel het.
Het leven is duur, koester het !
Het is een rijkdom, bewaar die.

Het leven wil liefde zijn, geniet ervan.
Het houdt een belofte in, kom die na.

Het leven kan droefheid zijn, overwin die.
Maar het is ook een lied, zing het.

Het leven kan een strijd zijn, aanvaard die.
Het leven kan tragedie zijn, zie die onder ogen.

Maar het leven is ook geluk, maak het.
Het leven is kostbaar, verwoest het niet.
Het leven is leven, vecht ervoor !


Terug naar Onze Spiritualiteit

 
«StartVorige12345678910VolgendeEinde»

Pagina 6 van 13