Over de website
Disclaimer

Op alle teksten op deze website rust het copyright van de Vredeskerk te Rotterdam. Overname met bronvermelding is toegestaan.
Voor andere bestanden (afbeeldingen, geluidsfragmenten e.d.) geldt onverkort het auteursrecht van de rechthebbenden. Vzv. bij dergelijke bestanden het auteursrecht niet vermeld is en een natuurlijke of rechtspersoon kan aantonen rechthebbende te zijn van (de oorspronkelijke versie van) een dergelijk bestand, verzoeken wij u om contact op te nemen met de redactie van de website.

 

Algemeen

De website van de Vredeskerk is ontwikkeld m.b.v. Joomla 1.5. Dit is een CMS (= Content Management System), waarbij er een strikte scheiding is tussen opmaak en inhoud. De inhoud is bovendien in een database opgeslagen. Daardoor zijn er geen statische pagina's: iedere pagina wordt pas gegenereerd als hij opgevraagd wordt. Dat alles zorgt ervoor dat de website, zeker als deze groeit, veel beter onderhoudbaar is.


Beheer van de website

Voor vragen over de inhoud van de website kunt u zich wenden tot de redactie.


Voor vragen over de techniek van de website, zoals niet werkende links, pagina's die niet correct getoond worden, e.d., kunt u contact opnemen met de technisch beheerder.